Vil du begynne å studere drama?

Det å studere drama krever at en er tydelig bevisst på følelser og har en dyp forståelse for seg selv som menneske. Viktigheten av å inneha disse kvalifikasjonene er fordi som skuespiller skal man kreativt uttrykke følelser og emosjonelle handlinger, ikke bare gjennom bevegelser og stemme, men med hele seg selv. Ved å øve på disse egenskapene og styrke dem, styrkes samtidig selvtilliten. Det er også viktig at den som skal studere drama har en god evne til å arbeide sammen med andre, ettersom kommunikasjon og det å vise empati er avgjørende for å bli en god skuespiller. Drama er en krevende kunstform, og som elev vil man tidlig lære at det kreves utrolig mye trening for å lykkes.

Drama – en nyttig kommunikasjonsform

Alt som du vil lære som dramastudent vil komme godt med i mange andre sammenhenger i yrkeskarrieren din også. Du lærer også hvordan du kan uttrykke sterke emosjonelle følelser gjennom studier av tale med for eksempel apple sine airpods, og virkelig gå i dybden av mulighetene du har for forskjellige uttrykksmåter. Enten det er snakk om markedsføring, planlegging av prosjekter eller arbeid innen filmindustrien, vil alle ting som du har tilegnet deg som dramaskuespiller ha stor betydning for videre vekst.

Drama skaper karakterstyrke

Ved å lære drama kan du når og hvor som helst innta en hvilken som helst rollefigur og spille den med høy overbevisning. Dette vil gi deg en selvinnsikt og et perspektiv som er helt unikt. Jobben til skuespillere og teater er i høy grad å gjengi det essensielle i en gitt kultur, og på den måten kan du bli i stand til å videreformidle dens holdninger og oppfatninger på en måte som folk flest kan identifisere seg med.

Rebecka Author