Teaterfolk og lønn

  En evig gjenganger på kultursidene i avisene er spørsmålet om hvordan kulturarbeidere skal avlønnes. Når det gjelder slike som er tilknyttet teateret på en eller annen måte, er det mange ulike inntektsmodeller. Det gjeveste for skuespillere er jo å få seg en fast ansettelse ved et av de store institusjonsteatrene. Det gir trygghet og […]