Britisk heder til skuespillere

 

Britene har kultur for å hedre fremstående personer gjennom å tildele de ordner og i visse tilfeller også titler i form av adelskap. Fra gammelt av var det nok mest statstjenestemenn, politikere og offiserer som ble slik ære til del, men de siste femti årene ser man stadig oftere at personer som har gjort seg bemerket på scenen og i andre kulturelle sammenhenger blir nevnt i de halvårlige annonseringene fra den britiske dronningen der tildeling av ordener blir gjort kjent. Et tydelig bevis på hvor sterkt skuespillerkunsten står på de britiske øyer.

Den vanligste orden som tildeles skuespillere er den som kalles The Most Excellent Order of the British Empire, eller på norsk Den britiske imperieordenen. Det er orden som har hele fem grader

Storkorsridder eller storkorsdame, fork. GBE

Kommandørridder eller kommandørdame fork. DBE

Kommandør fork. CBE

Offiser fork. OBE

Medlem fork. MBE.

De som blir tildelt orden kan bruke den respektive forkortelsen etter sitt navn og får man en av de to øverste gradene kan man bruke Sir eller Dame foran fornavnet sitt. Kjente skuespilleren innen den siste kategorien er Sir John Gielgud, Dame Judy Dench, Dame Maggie Smith og Dame Helen Mirren.

Rebecka Author