Mange har en skuespiller i magen

 

Det er nok mange unge mennesker som går med en skuespiller i magen, men veldig få som klarer å ta seg hele veien frem til en fastansettelse på et teater. Selv om man kommer inn på teaterskolen er man ikke på noen måte sikker på å få en fast jobb som skuespiller.

Årlig er det visstnok mellom 500 og 800 søkere til det som i dag kalles Teaterhøgskolen. I og for seg ikke et så skremmende høyt tall, men når man tar i betraktning er man bare tar opp 8 elever hvert år så blir bildet litt annerledes. Mange søker flere år på rad uten å lykkes. For disse er det sikkert godt å vite at det finnes mange skoler utenlands som utdanner skuespillere. Erfaringsmessig er det imidlertid slik at det er de elevene som er uteksaminert fra den norske skolen som stiller sterkest i konkurransen om jobbene på de nasjonale institusjonsteatrene.

Krevende opptaksprosess

Opptaksprosessen til Teaterhøgskolen består at tre steg. Tre såkalte auditions der den første består i at kandidaten skal fremføre en monolog. Fra denne er det om lag 120 kandidater som går videre etter å ha blitt bedømt av jury på tre personer. I neste steg fremfører man på ny en monolog, men man vil i tillegg bli bedt om å improvisere etter instruksjoner gitt der og da.

Ved denne audition’en består juryen av fire dommere. Tredje og siste steg varer ikke bare en dag som de andre, men foregår over fra 7 til ti dager og da går man grundig til verks for å skille klinten fra hveten. På dette stadiet er det fem dommere inne i bildet slik at ingen ting overlates til tilfeldigheten.

Rebecka Author