Britisk heder til skuespillere

  Britene har kultur for å hedre fremstående personer gjennom å tildele de ordner og i visse tilfeller også titler i form av adelskap. Fra gammelt av var det nok mest statstjenestemenn, politikere og offiserer som ble slik ære til del, men de siste femti årene ser man stadig oftere at personer som har gjort […]

Teaterfolk og lønn

  En evig gjenganger på kultursidene i avisene er spørsmålet om hvordan kulturarbeidere skal avlønnes. Når det gjelder slike som er tilknyttet teateret på en eller annen måte, er det mange ulike inntektsmodeller. Det gjeveste for skuespillere er jo å få seg en fast ansettelse ved et av de store institusjonsteatrene. Det gir trygghet og […]